Štěnice se šíří také přes šachtice a bytová jádra

17.12.2013 12:00

DOTAZ OBČANA:

Jako nájemník městského bytu v domě, kde se opakovaně vyskytly štěnice, mám otázku ohledně prevence výskytu štěnic, mezi které samozřejmě patří nepřinášení si nábytku z druhé ruky či od popelnic. Nebylo by možné stupačky v bytech domů, kde se vyskytují štěnice, plošně ve všech bytech zasilikonovat? Jelikož je to jediná možná ochrana proti přesunu štěnic z bytu do bytu a podle mého selského rozumu je to určitě levnější než provádět výstřiky a zbavování se následně nalezených štěnic.


ODPOVĚĎ Z RADNICE:

V domech, kde se nevyskytují štěnice, se v rámci jejich případného výskytu předem žádné preventivní opatření neprovádí. K prevenci přistupujeme pouze tam, kde se štěnice vyskytují. V bytech, které sousedí s tím, v němž se štěnice objevily, aplikujeme tzv. bariérový postřik.

Zasilikonováním stupaček v bytech přenosu štěnic bohužel nezabráníme. Štěnice se totiž nešíří pouze stupačkami ústředního topení, ale také přes technické šachtice a jádra bytů. Vzhledem k velikosti štěnic není technicky možné před nimi tyto prostory bezpečně uzavřít.

Podle odborníků je nejlepší prevencí proti štěnicím vstřícná spolupráce všech nájemníků, kteří by si neměli do bytu ve svém vlastním zájmu přinášet nábytek a jiné věci z podezřelých lokalit nebo přímo ze stanovišť na odpadové nádoby. Zároveň bychom se měli vyhnout návštěvám ve štěnicemi zasažených lokalitách a přijímání návštěv z postižených lokalit.

Stanislav Svrčina
majetkový odbor
Městský úřad Bohumín

 

[cit. 2013-17-17]  [vid. 2012-12-27]

[náz. Štěnice se šíří nejen stupačkami, ale také přes šachtice a bytová jádra]

[autor Stanislav Svrčina] [instituce městký úřad Bohumín]

[cit. http://www.mesto-bohumin.cz]  [vid. http://www.mesto-bohumin.cz/cz/zpravodajstvi/ptejte-se/13428-stenice-se-siri-nejen-stupackami-ale-take-pres-sachtice-a-bytova-jadra.html]

Kontakt

Pro likvidaci štěnic volejte 721680030